Història de l'entitat

Junta actual:
  • Edén del Olmo (President)
  • Vicor Solà (Vicepresident)
  • Aina Anguera (Tresorera)
  • Oriol Llaurador (Secretari)
  • Marc Llaurador (Vocal)
  • Marina Civit (Vocal)
  • Joan Llauradó (Vocal)
Històric de socis:


Història:

La nostra Colla és un entitat que es va crear el desembre de l'any 1993 per un grup de nois i noies amb una sèrie d’inquietuds per tal de realitzar un seguit d’activitats amb la finalitat d’aconseguir una millor relació, cooperació i participació de tots els joves del poble i pobles veïns i gaudir d’aquestes activitats, i a la vegada, fomentar la interrelació entre els joves de les diferents edats.

L'Associació Juvenil Colla de Joves de l'Aleixar és de caràcter català, recreatiu, cultural, cívic, sense afany de lucre, juvenil, social, benèfica, apolítica i independent.

Durant tot aquest temps, per l'Associació han anat passant la gran majoria del joves del poble i altres joves vinculats amb el mateix i s'han realitzat diverses activitats que han inculcat un esperit integrador, cultural, solidari i ecològic entre els seus membres.

En els primers 7 anys, els membres de la colla superaven la quarantena esdevenint una associació activa i dinàmica. Foren uns anys força exitosos.

A partir del 2000, i fins a principis del 2006, la colla passà una època de crisi entenent aquesta com un període que l’associació estava formada per escassament una quinzena de persones, on no es renovava la Junta Directiva i on les ganes de realitzar activitats i d’empènyer "La Colla" eren molt escasses per causes de falta de gent que hi participés i hi ajudés. Es realitzava alguna activitat sense la suficient motivació produint una sensació de cansament d’entre els seus membres, principalment, de la Junta Directiva. Tot i aquests fets, cal donar les gracies a aquetes persones que no van abandonar, i que gràcies a això, l'associació encara segueix viva.

Aquesta crisi es solventà a principis de l’any 2006, quan van motivar als joves que no eren de l'associació a que es fessin socis, i una gran quantitat d'aquests amb ganes de vincular-se amb el poble van passar a formar part de la colla de joves per a participar en les diferents activitats.

L’associació passà a superar la trentena de membres i fou un any on les ganes d’organitzar activitats i de realitzar-les van fer possible que s’incrementessin la quantitat d’actes fets per la colla.

L'any 2008 vam celebrar el 15è aniversari de l'Assossiació i tota la gent que en algun moment de la seva vida havia format part l'Assossiació hi va col·laborar d'alguna manera; també es van organitzar unes Jornades per celebrar el tan esperat aniversari.


Actualment ja superem la seixantena de socis i intentem realitzar les activitats de tota la vida, per tal de no perdre els costums típics dels joves del poble, i intentar amb la realització d'aquestes, la unió entre els joves i ajudar així als joves de menor edat a introduir-los en noves practiques de treball en equip, que aprenguin a planificar i organitzar en grup treballant i d'aquesta manera involucrar-los per tal que hi hagi un relleu generacional i evitar que "La Colla" s'extingeixi.